Logo

Help

Welkom op de Help pagina. Op deze pagina vind je antwoorden op een aantal vragen, die verband houden met het bestellen en activeren van licenties. Als je meer informatie wilt over een product, selecteer de corresponderende pagina en klik op de link 'Meer informatie 'op die pagina. Dan wordt een product pagina geopend met meer gedetailleerde informatie over dat specifieke product.

Het bestelproces begint met het plaatsen van een of meer licenties in het winkelmandje. Nog niet alle producten zijn verkrijgbaar, op de homepage zijn beschikbare producten te herkennen aan de kaders met een witte achtergrondkleur. De meeste producten zijn verkrijgbaar in meerdere varianten, bijvoorbeeld 'Lite', 'Standard' en 'Pro'. Als je meer informatie wilt over een product, selecteer de corresponderende pagina en klik op de link 'Meer informatie 'op die pagina. Dan wordt een product pagina geopend met meer gedetailleerde informatie over dat specifieke product.

Het gehele bestelproces bestaat uit de volgende stappen:

 1. Winkelmandje
 2. Account
 3. Klantgegevens
 4. Overzicht
 5. Betaling
 6. Activatie

 1. Winkelmandje: een of meer licenties in het winkelmandje leggen
 2. Account: de stap waarin je kunt aangeven of je een account wilt gebruiken of niet (zie verder)
 3. Klantgegevens: de stap waarin je persoonlijke gegevens kunt invullen
 4. Overzicht: het overzicht van alle gegevens om de bestelling te bevestigen
 5. Betaling: de betaling, dit kan met iDeal of creditcard
 6. Activatie: het activeren van de licentie(s), dit kan ook op een later moment

De bestelling wordt opgeslagen als er bevestiging is gegeven voor het Overzicht. De betaling en de activatie kunnen eventueel op een later moment worden uitgevoerd. Maar je hebt natuurlijk wel een account nodig om in het systeem te komen, om een bestelling af te ronden die op een eerdere datum is gestart (zie hieronder).

In de tweede stap van het bestelproces wordt de mogelijkheid geboden om wel of geen account te maken. Het maken van een account is geen vereiste, maar biedt wel een aantal belangrijke voordelen. Ten eerste is het mogelijk om vandaag een bestelling te doen en de betaling en/of de activatie op een later moment te doen.

Ten tweede is het mogelijk om op een later moment een overzicht te bekijken van licenties en deze eventueel te verlengen. Ten derde is deactiveren en opnieuw activeren alleen mogelijk met een account (de andere beperking is dat het alleen kan met eenmalige licenties en dus niet met abonnementen). Dit maakt het mogelijk om de software te blijven gebruiken na een overstap op een andere computer. Zie de sectie 'Deactiveren van licenties' voor meer informatie hierover.

Voor alle beschikbare producten is het mogelijk een licentie af te nemen via een eenmalige betaling (een permanente licentie). Dat geeft het recht om de software oneindig lang te blijven gebruiken. Het is mogelijk te updaten naar nieuwe versies, zolang het eerste cijfer van de versie gelijk blijft (4.0, 4.1, 4.2 etc.).

Voor een aantal producten is het ook mogelijk een abonnement te nemen, waarbij kan worden gekozen voor een aantal maanden. Belangrijk: abonnementen worden niet automatisch verlengd. Als je het product wilt blijven gebruiken als de periode is afgelopen, moet je dus een nieuwe periode bestellen (of kiezen voor een permanente licentie).

Het is mogelijk te upgraden en te downgraden, van varianten (zoals Lite, Standard en Pro) en ook om over te stappen van een abonnement maar een eenmalige licentie (overstappen van eenmalig naar een abonnement zou niet logisch zijn). Dit zijn zogenaamde 'upgrades' (wat iets anders is dan 'updates'). Op dit moment zijn de 'upgrade' opties nog niet beschikbaar, maar in de toekomst zal het mogelijk zijn deze acties uit te voeren vanaf de pagina die het overzicht toont van alle licenties (dezelfde pagina waar ook het activeren en deactiveren start). Als de upgrade mogelijkheid niet beschikbaar is, kun je een upgrade aanvragen via een email naar sales@natrisoft.nl.

Als een product nog niet af is, dan heeft het product de 'Beta' status. Als je een licenties koopt voor een product dat de Beta status heeft, dan koop je feitelijk de uiteindelijke versie van dat product (4beta geeft recht tot alle 4.x updates). Maar omdat beta versies nog niet de volledige functionaliteit hebben, wordt een korting gegeven als een licentie wordt gekocht en betaald in de periode dat de uiteindelijke versie nog niet beschikbaar is. Deze korting wordt automatisch berekend en zichtbaar als de inhoud van het mandje wordt getoond. Uiteraard hoef je het verschil niet bij te leggen als de uiteindelijke versie verschijnt, ook niet als de prijs dan hoger zou zijn dan die was ten tijde van je aankoop.

Als je van een bepaald product al een licentie hebt van een eerdere (oudere) versie, dan heb je recht op een upgrade korting. Deze kan niet altijd automatisch worden toegekend, zeker niet als deze licentie is verkregen voor Januari 2021 (wanneer dit registratiesysteem in gebruik is genomen). Meen je recht te hebben op een upgrade korting, neem dan contact op per email en vermeld de factuurdatum en het factuurnummer van de eerdere aankoop.

Voor vrijwel alle producten geldt dat het mogelijk is om ze kosteloos uit te proberen. Dus in de meeste gevallen kun je prima beoordelen of het product aan je wensen voldoet, voor je een licentie koopt. Als je een licentie hebt afgenomen en deze zou willen beëindigen, stuur dan een email naar sales@natrisoft.nl. Hetzelfde is van toepassing op refunds. Als je meent recht te hebben op een refund, neem dan contact op per email. Dan ontvang je zo spoedig mogelijk meer informatie.

Betalingen kunnen worden verricht met iDeal of creditcard. Hieronder vind je een overzicht van de banken die zijn aangesloten bij iDeal.

iDEAL (NL only)
Credit card

Banken die zijn aangesloten bij IDEAL

 ABN AMRO
 ING
 Rabobank
 ASN Bank
 bunq
 Handelsbanken
 Knab
 Moneyou
 Regiobank
 Revolut
 SNS Bank
 Triodos
 Van Lanschot


Credit cards

 Mastercard
 Visa
 American Express
 Maestro (NL only)

Het is niet mogelijk om eenmalige licenties in termijnen te betalen. Om de gelegenheid te bieden om voor een lagere prijs toch deze software te gebruiken, wordt voor de meeste producten de mogelijkheid geboden een abonnement te nemen. Hierbij kan worden gekozen voor een bepaald aantal maanden. Daarmee worden de kosten op de korte termijn lager, maar uiteraard zijn eenmalige licenties op de langere termijn voordeliger.

Accounts kunnen alleen worden gemaakt bij het plaatsen van een bestelling. Als je een bestelling hebt afgerond met een account, kun je de inloggegevens gebruiken om op een later tijdstip in te loggen. Klik op het label 'Login' en je word doorgestuurd naar een pagina waar je kunt inloggen.
Na het inloggen toont het Login-label de gebruikersnaam. Als je op dat label klikt, verschijnen er drie opties. Met de eerste optie kun je het wachtwoord of e-mailadres wijzigen. De tweede biedt de mogelijkheid om de persoonlijke gegevens te bewerken (die de basis zullen vormen voor toekomstige bestellingen). Als je op de derde optie klikt, word je uitgelogd.
Aan de linkerkant van je gebruikersnaam zie je een pictogram van een winkelmandje. Als op dat pictogram wordt geklikt, word de huidige inhoud van het winkelmandje weergegeven (een mogelijke nieuwe bestelling). Om informatie over eerdere bestellingen te zien, moet worden geklikt op het pictogram met de afbeelding van de doos, aan de rechterkant van de naam. Er verschijnen drie opties. De eerste is een pagina met bestellingen die wachten op betaling (als je die hebt). De tweede toont eerdere bestellingen die zijn voltooid. De derde optie toont een pagina met een lijst van alle licenties die in eerdere bestellingen zijn verkregen. Deze pagina biedt vervolgens de mogelijkheid licenties te activeren of te deactiveren.

Op de pagina Licenties wordt een overzicht gegeven van licenties, behorend bij de afgehandelde orders. Als een bestelling is afgerekend, zijn de verkregen licenties nog inactief. Dat betekent dat ze nog moeten worden geactiveerd, voor gebruik. Dat is mogelijk direct na de betaling, maar ook op een later moment. Hieronder wordt een voorbeeld getoond van hoe zo een overzicht er uit zou kunnen zien. De eerste licentie in de tabel al geactiveerd, de tweede nog niet. In de volgende secties wordt meer uitleg gegeven over het activeren en eventueel deactiveren.

OrderID Product & licentie Codes Datums Status Actie
14 SwimWatch Race analyzer 4
Standard, Perpetual (one-time)
Marcel de Natris
H0a1B2c3D4e5F6g7H8k9
L1q2k3S4t5U6v7W8x9Yz
2021-01-28
Active Deactiveren
15 SportsWatch Delay 4
Standard, Perpetual (one-time)
    Inactive Activeren

Zoals hierboven al werd geschreven, zijn licenties na aanschaf niet automatisch geactiveerd. Licenties zijn namelijk gekoppeld aan specifieke hardware en het zou kunnen dat iemand eerst licenties koopt en daarna nieuwe hardware koopt. Een andere reden dat iemand licenties pas wil activeren op een bepaalde datum, zou kunnen zijn dat de licenties zijn gekocht voor een bepaald evenement in de toekomst, of voor een nieuw seizoen dat over een paar maanden begint. Bij het activeren zijn er twee opties: handmatige activatie en automatische activatie. Beide processen kunnen vanaf 2021 geheel online plaatsvinden (tot en met 2020 werd dit gedaan door het uitwisselen van codes per email).

De tabel met licenties (zie voorbeeld in vorige sectie) toont voor elke licentie die kan worden geactiveerd een link 'Activeren'. Als op zo een link wordt geklikt, wordt de activatie gestart. Deze bestaat uit een aantal stappen, in de eerste stap moet een usercode worden ingevoerd en moet gekozen voor een van twee methoden. De automatische activate is de meest eenvoudige methode, maar deze is pas beschikbaar vanaf versie '4beta2' (dus niet voor versie '4beta1' en eerdere versies). De handmatige methode is wel beschikbaar voor versie '4beta1', maar is vooral bedoeld voor het activeren van software op computers die geen internet verbinding hebben. In de volgende sectie worden beide methoden in meer detail beschreven.

Voor het activeren zijn er twee opties: handmatige activatie en automatische activatie.

Automatische activatie

 1. Voer de Usercode in en selecteer automatische activering in het eerste formulier en bevestig
 2. Voer de Usercode in, in het opstartscherm van de software en start de synchronisatie
 3. Zowel het opstartscherm als de browser zouden de activering binnen enkele seconden moeten bevestigen

Een video die deze procedure toont, zal binnenkort beschikbaar zijn, deze video zal op deze pagina worden ingesloten.

Handmatige activatie

 1. Voer de Usercode in en selecteer handmatige activering in het eerste formulier en bevestig
 2. Lees de Hardwarecode in het opstartscherm van de software, voer die code in het tweede formulier in en bevestig
 3. De pagina toont de Licentiecode, voer de Usercode en Licentiecode in het opstartscherm van je software in, en bevestig

Een video die deze procedure toont, zal binnenkort beschikbaar zijn, deze video zal op deze pagina worden ingesloten.

Een licentie die geactiveerd, is verbonden met die computer en de combinatie kan voor een heel lange tijd worden gebruikt. Zoals eerder beschreven geldt voor updates dat ze gratis zijn zo lang als het eerste cijfer van de versie gelijk blijft (4.0, 4.1, 4.2 etc.). De kans bestaat dat de levensduur van de software, de levensduur van de hardware overstijgt. Als dat gebeurt, is het mogelijk de software te blijven gebruiken op een nieuwe computer. Belangrijk: dit is alleen mogelijk voor alle eenmalige licenties, dit geldt niet voor abonnementen.

Voor een eventuele 'verhuizing' is de procedure dat de licentie eerst wordt gedeactiveerd op de oude computer, pas daarna kan deze worden geactiveerd op de nieuwe computer. Het proces van deactivatie is vergelijkbaar met het proces van activatie. Maar een overdracht kan alleen volledig online plaatsvinden, als er toegang is tot beide computers (omdat voor deactivatie toegang nodig is tot de oude computer). Als dat niet mogelijk is, stuur dan een email naar sales@natrisoft.nl, leg uit waarom je geen toegang meer hebt tot de oude computer en vermeld in die email de oude codes. Dan ontvang je zo spoedig mogelijk een reactie.

Deze webshop is gemaakt voor en getest met Chrome en Edge, maar zou prima moeten werken via andere browsers. De webshop gebruikt javascript, dus als javascript is uitgeschakeld in je browser zal het zeer lastig of onmogelijk zijn om het proces te doorlopen.

De webshop gebruikt geen cookies, wat betekent dat een bestelling verloren kan gaan als het proces vroegtijdig wordt onderbroken (voor er akkoord is gegeven voor de bestelling). Mocht een bestelling verloren gaan voor een betaling is gedaan, is het geen probleem. Je kunt gewoon opnieuw beginnen. Als je een account gebruikt, dan heb je de mogelijkheid om de incomplete bestelling te verwijderen, via de pagina met incomplete bestellingen (klik op het pictogram van de doos).

Heb je een vraag die nog niet is beantwoord na het lezen van deze pagina, stuur gerust een email naar sales@natrisoft.nl.

© NatriSoft All rights reserved - Disclaimer & Copyright  -  Privacy policy  -  Terms